červené vína

Aplikácia: Pravidelne, najmenej však raz s každým hlavným jedlom. Neškodné v kombinácii so Stain Devil.
Kontraindikácia: Aktívna účasť v cestnej premávke a obsluha ťažkej techniky.

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky